Projekt Eko Alfa powstał dzięki firmie Alfa-System. Naszym celem była chęć podniesienia świadomości o jakości powietrza, którym oddychamy codziennie w Knurowie oraz jego poprawy. Rozmieszczone w mieście czujniki, monitorują stale 5 parametrów powietrza (PM2,5, PM10, temperaturę, wilgotność względną i ciśnienie atmosferyczne). Odczyty wykonywane są w trybie ciągłym (24/7) co 5 minut. Wszystkie dane są rejestrowane, archiwizowane i na żywo przedstawiane na wykresach.
Dodatkowo w lutym 2020 uruchomiliśmy autorski projekt pomiarów promieniowania jonizującego (promieniowanie β i γ) oparty o platformę Arduino. Pomiary odbywają się w interwale czasowym 5 minutowym i ich wynik jest wartością uśrednioną z tych pomiarów.

Alfa-System   Internet   Telewizja   Telefon   Monitoring

Sprawdź nasze promocje Internet Symetryczny w Alfa-System.

Dane z czujników dostępne są także na aplikacjach mobilnychk:

Powered by aqi.eco.